ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   

นางสาวภัคร์ภัสสร จันทร์บรรจง   นางสาวรุ่งทิพย์ หอมวิไลย   นางสาววรรณพัทธ์ ศักดี
ครูผู้ช่วย   ครู คศ.3   ครู คศ.2
ประจำชั้น ป. 5/1   ประจำชั้น ป.5/2   ประจำชั้น ป.5/3
         

     
นายวีระศักดิ์ พันธ์เพียร   นายเกษม ปิยะสันติ    
ครูผู้ช่วย   ครู คศ.3    
ครูพิเศษ ดนตรีสากล   ครูพิเศษ กอท.    


 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com