ผู้บริหารโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชณัญ ธราวรรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2561- ปัจจุบัน

 


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายเฉลิมพล จำปาเรือง   นางสาวพชรพร จำปาขีด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com