ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ ปีการศึกษา 2562
ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 63 56 119  
ประถมศึกษาปีที่ 1 69 52 121  
ประถมศึกษาปีที่ 2 52 49 101  
ประถมศึกษาปีที่ 3 60 51 111  
ประถมศึกษาปีที่ 4 60 65 125  
ประถมศึกษาปีที่ 5 65 49 114  
ประถมศึกษาปีที่ 6 64 60 124  


 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com