การติดต่อโรงเรียน
  - ติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ 08.30-16.00 น. ณ ห้องธุรการ
  - ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-5170906 โทรสาร 02-5170906
  - E-mail : bumpennue@hotmail.com
  - เว็บไซต์โรงเรียน www.bpnschool.com
   

 

 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com