ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   
นางสาวภัทรมน ขันธาฤทธิ์   นางทิพวรรณ ขุนแสง   นางสาวผ่องสรรพ์ เปรุนาวิน
ครู คศ.2   ครู คศ.3   ครู คศ.2
ประจำชั้น ป. 1/1   ประจำชั้น ป.1/2   ประจำชั้น ป.1/3
         

   
นางทัศนี สวัสดิพันธ์   นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำ   นายซันญู แก้วทอง
ครู คศ.2   ครู คศ.2   ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษนาฏศิลป์   ครูพิเศษภาษาอังกฤษ   ครูพิเศษ กอท.


 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com