บุคลากรโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   
นางสาวจงรัก ทัพพันธ์ดี   นางสาวสุนิสา บุญอาจ   นางสาวอาภาวรรณ อิสรโชติ
ครู คศ.2   ครู คศ.2   ครู คศ.3
ประจำชั้น ป. 2/1   ประจำชั้น ป.2/4   ประจำชั้น ป.2/3
         

 

   
    นายบรรพต เลขะสาร   นายณรงค์ฤทธิ์ กุระกนก
    ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย
    ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์   ครูพิเศษ การศึกษาพิเศษ


 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com