โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

ข้อมูลบุคลากร

 
ตารางแสดงวุฒิการศึกษาของข้าราชการ/ครู 
จำแนกตามตำแหน่งและเพศ โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ ปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง ระดับ ระดับวุฒิการศึกษา รวม รวม
ป.ตรี ป.โท อื่นๆ
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
ผู้อำนวยการ คศ.3 0 0 1 0 0 0 1 0 1
รองผู้อำนวยการ  คศ.3 0 0 1 1 0 0 1 1 2
ครู คศ.3 6 2 5 0 0 0 11 2 13
คศ.2 9 0 4 0 0 0 13 0 13
คศ.1 2 1 0 0 0 0 2 1 3
ครูผู้ช่วย   4 3 0 0 0 0 4 3 7
รวม   21 6 11 1 0 0 32 7 39


 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com